Brf. Björkpyrolan

Bostadsrättsförening

Stadgar/Ordningsregler

Föreningens stadgar reviderades senast 2019.

Brf Björkpyrolan stadgar

Paragraf 28 i stadgarna beskriver ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsföreningen och medlemmen. I syfte att ytterligare förtydliga denna ansvarsfördelning har följande dokument tagits fram.

Förtydligande av paragraf 28

I tillägg till stadgarna gäller också följande ordningsregler för Brf Björkpyrolan.

Ordningsregler Brf Björkpyrolan