Björkpyrolan

Bostadsrättsförening

Stadgar/Ordningsregler

Föreningens stadgar reviderades senast 2019.

Brf Björkpyrolan stadgar

I tillägg till stadgarna gäller också följande ordningsregler för Brf Björkpyrolan.

Ordningsregler Brf Björkpyrolan