Björkpyrolan

Bostadsrättsförening

Kontakt

Styrelse:

Stefan Lindberg, (ordförande), Hyacintvägen 26A

Hans Persson, (sekreterare), Hyacintvägen 32B

Roland Norgren, (kassör), Hyacintvägen 9A

Rune Sandblom, ledamot, Hyacintvägen 36A

Thomas Eriksson, ledamot, Hyacintvägen 24A

Suppleanter:

Mikael Lundback, suppleant, Hyacintvägen 16D

Du når oss på mail styrelsen@bjorkpyrolan.se

Revisor:

Annika Lind, Hyacintvägen 17B

Revisor supp:

Jan Vedeler, Hyacintvägen 12B

Valberedning:

Per-Olof Johansson (sammankallande), Hyacintvägen 7B

Kenneth Ifwer Hyacintvägen 42B

Du når valberedningen på mail valberedningen@bjorkpyrolan.se

Felanmälan:

Som bostadsrättshavare i föreningen är du själv ansvarig för reparationer och underhåll inne i bostaden som t ex vitvaror och ytskikt. Föreningen ansvarar för bl a tak, fasader och värmesystem. Se stadgarna för närmare definiering av ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och föreningen. Om det blir fel på något som du misstänker hör till föreningens ansvar kan du anmäla det via mail direkt till Felanmälan Björkpyrolan eller skicka SMS/lämna meddelande på telefon 0703-757527