Björkpyrolan

Bostadsrättsförening

Att bo här

TV och Internet

Föreningen har gemensamma avtal tecknade avseende TV och internet för samtliga medlemmar. Kostnaden för dessa ingår i månadsavgiften.
TV
TV levereras av Svenska Cantab. Samtliga bostäder har tillgång till digitalt grundutbud enligt Cantabs Digital Bas 1. Varje bostad har fått en CA-modul vilken ska lämnas kvar i lägenheten vid ägarbyten. Önskar ni ytterligare kanaler tecknas detta direkt med Cantab (cantab.se).
Internet
Internet levereras av Gavlenet genom fiberanslutning som finns i varje lägenhet. Föreningens avtal ger Bredband 100/100 till varje lägenhet. Om ni önskar högre hastigheter tar ni kontakt med Gavlenet (gavlenet.se) för att teckna eget tilläggsavtal.
Vid eventuella problem med TV eller internet kontaktar ni respektive leverantör direkt.

Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga i kvarterslokalen som medlemmarna kan hyra (3 pass per dygn). Åtkomst med lägenhetsnyckel.
Kostnad: 30 kr/pass.
Ordningsregler för tvättstugan

Betalning med Swish till nummer 123 386 44 69 Om ni inte har möjlighet att betala med Swish, kontakta kassören på ekonomi@bjorkpyrolan.se eller på mobil 070-556 56 69.

Kvarterslokal

Föreningen har en kvarterslokal som medlemmarna kan hyra för t ex fest eller övernattning. Kostnad 200 kr/dygn (kl.12 - kl. 12).
Bord och stolar finns också att hyra separat för en kostnad av 50 kr/dygn.
Nyckel kvitteras ut hos:

Hans Persson Hyacintvägen 32B mobil: 070-698 85 52

Ordningsregler vid hyra av lokalen hittar du här: Ordningsregler för kvarterslokalen

Kvittens för att få nyckel hittar du här: Kvittens lokalnyckel Skriv ut och skriv under den när du hämtar nyckeln.

Betalning med Swish till nummer 123 386 44 69 Om ni inte har möjlighet att betala med Swish, kontakta kassören på ekonomi@bjorkpyrolan.se eller på mobil 070-556 56 69.

Bastu

Föreningen har en bastu i kvarterslokalen som medlemmarna kan hyra (5 pass per dygn). Åtkomst med lägenhetsnyckel.
Kostnad: 30 kr/pass.

Betalning med Swish till nummer 123 386 44 69 Om ni inte har möjlighet att betala med Swish, kontakta kassören på ekonomi@bjorkpyrolan.se eller på mobil 070-556 56 69.

Maskiner

Föreningen har följande maskiner som medlemmarna kan hyra.

Eldriven vertikalskärare 100 kr/dygn
Motordriven häcksax 100 kr/dygn
Motordriven gräsklippare 100 kr/dygn
Trimmer 50 kr/dygn
Hängrännerensare kostnadsfritt

Respektera att hyra maskinerna max ett dygn i taget.

Nyckel till lokal med maskiner kvitteras ut hos:

Rune Sandblom Hyacintvägen 36A

Roland Norgren Hyacintvägen 9A

Betalning med Swish till nummer 123 386 44 69 Om ni inte har möjlighet att betala med Swish, kontakta kassören på ekonomi@bjorkpyrolan.se eller på mobil 070-556 56 69.

Skötsel av gemensamma utrymmen

I Brf Björkpyrolan har vi ett gemensamt ansvar för skötsel och underhåll av gemensamma utrymmen. Vad det omfattar framgår av den skötselpärm som cirkulerar bland oss medlemmar. I nedanstående blad ser ni vilka veckor som respektive bostadsrätt ansvarar för.

Skötselveckor 2022 gula området

Skötselveckor 2022 röda området

Renovering/Ombyggnad

Om du ska göra någon renovering/ombyggnad av din bostadsrätt behöver du anmäla detta till styrelsen innan du startar arbetet. Använd denna blankett: Blankett anmälan av renovering/ombyggnad

Nycklar

Föreningen har ett avtal med Låscity gällande våra nycklar

Om du tappat nycklar eller behöver extra nycklar behöver du kontakta:

Rune Sandblom Hyacintvägen 36A
eller
Roland Norgren Hyacintvägen 9A

för att få hjälp med rekvisition till Låscity. Låscity kan inte göra något förrän Rune eller Roland godkänt.

Färgkoder

Följande färgkoder gäller för de färger som används på Björkpyrolans område:

Ytterdörrar till hus och förråd: S 4020 - R80B - Blå färg

Röda husen: V BY 43 röd akrylat för utomhusbruk - typ Roskilderöd

Gula husen: ST 0027 Caparol S, Carat oljefärg Bas 3 - typ Herrgårdsgul

Vita partier: S 0500 NCS Edition 11 Carat oljefärg Bas 1


Underhåll i sammandrag

Sommaren 2021 rengjordes taken och befriades från mossa. Trasiga takpannor byttes. Impregnering av taken sker kommande år.

2020 byttes kvicksilverarmaturer ut till led vilket ger en långsiktig energibesparing. Samtidigt kompletterades tidigare mörka områden med ny belysning.

Sommaren 2020 utrustades samtliga lägenheter med fiberanslutning från Gavlenet. Uppkoppling mot internet ingår i månadsavgiften.

Sommaren 2018 slutfördes ommålning och renovering av fasader.

Under 2018 genomfördes injustering av fjärrvärme.

Under sommaren 2017 byttes låssystemet ut inom föreningen, d.v.s. alla cylindrar till lägenhets- och förrådsdörrar byttes ut.