Björkpyrolan

Bostadsrättsförening

Att bo här

Vår speciella boendeform

Vi som bor här

TV och Internet

Tvättstuga

Kvarterslokal

Bastu

Fritidsaktiviteter

Maskiner

Skötsel av gemensamma utrymmen

Skötsel av den egna lägenheten

Renovering/Ombyggnad

Försäljning

Nycklar

Färgkoder

Underhåll i sammandrag


Vår speciella boendeform

BRF Björkpyrolan har en unik kombination av boendeform och bostadstyp som är ovanlig på den svenska bostadsmarknaden, och sätter sin särskilda prägel på vårt område. De flesta bostadsrättsföreningar är flerbostadshus i flera våningar. De flesta parhus och radhus är i gengäld inte bostadsrättsföreningar.

Detta ger ett bostadsområde med ett enhetligt intryck och genomgående gott skick. Jämfört med ett villaområde har din granne mindre friheter och rättigheter gentemot dig, men det gäller förstås åt andra hållet också. I en förening är behovet att komma överens med dina grannar större än i ett villaområde med endast en vägsamfällighet, men det ger också en god sammanhållning i föreningen.

Om du funderar på att flytta hit och undrar vad du får och inte får göra, kan du börja med att söka svaret i föreningens stadgar och ordningsregler som du hittar på denna hemsida. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta föreningen på styrelsen@bjorkpyrolan.se.

Tillbaka


Vi som bor här

BRF Björkpyrolan välkomnar alla medlemmar som är intresserade av att bo och verka i vår förening! Ändå har vi märkt att vi verkar särskilt intressanta för några grupper av medlemmar, och kanske hör du till en av dem?

Har det gamla huset blivit för stort och är det dags att flytta till något enklare? Då är du i gott sällskap! Här har du fortfarande känslan av att bo i hus, men bekvämligheten av att bo i en lägenhet. Vi erbjuder lagom mycket trädgård och gräsklippning, inget behov att tänka på värmesystem och takbyte, bekvämt boende i ett plan med carport, och full frihet att inreda ditt hem som du önskar.

Är det dags för tillökning i familjen? Här finner du ett lugnt och avskilt område med mycket lite trafik och hela två lekparker som hör till själva föreningen. I området finns även många förskolor på gångavstånd och nyrenoverade Tussilagoparken. Är det en bit att åka till jobbet kommer du här snabbt ut på E4:an utan någon rusningstrafik att tala om.

Hos oss har vi även många hund- och kattägare, och det är lätt att förstå varför. Gång- och cykelbanor med vinterunderhåll och modern belysning rakt utanför dörren. Du har gångavstånd till grusvägar rätt in i skogen, men också till Sätra centrum med alla bekvämligheter. Här är det nära till både stad och land!

Tillbaka


TV och Internet

Föreningen har gemensamma avtal tecknade avseende TV och internet för samtliga medlemmar. Kostnaden för dessa ingår i månadsavgiften.
TV
TV levereras av Sappa. Samtliga bostäder har tillgång till digitalt grundutbud enligt Sappas Bas 1. Varje bostad har fått en CA-modul vilken ska lämnas kvar i lägenheten vid ägarbyten. Önskar ni ytterligare kanaler tecknas detta med Cantab (
cantab.se) som representerar Sappa för oss som har GavleNet.
Internet
Internet levereras av Gavlenet genom fiberanslutning som finns i varje lägenhet. Föreningens avtal ger Bredband 100/100 till varje lägenhet. Om ni önskar högre hastigheter tar ni kontakt med Gavlenet (gavlenet.se) för att teckna eget tilläggsavtal.
Vid eventuella problem med TV eller internet kontaktar ni respektive leverantör direkt.

Tillbaka


Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga i kvarterslokalen som medlemmarna kan hyra (3 pass per dygn). Åtkomst med lägenhetsnyckel (Ytterdörr öppnas med den tag som hör till varje lägenhet).
Kostnad: 30 kr/pass.

Ordningsregler för tvättstugan

Betalning med Swish till nummer 123 386 44 69 Om ni inte har möjlighet att betala med Swish, kontakta kassören på ekonomi@bjorkpyrolan.se eller på mobil 070-556 56 69.

Tillbaka

Kvarterslokal

Föreningen har en kvarterslokal som medlemmarna kan hyra för t ex fest eller övernattning. Kostnad 200 kr/dygn (kl.12 - kl. 12).
Bord och stolar finns också att hyra separat för en kostnad av 50 kr/dygn.
För att göra kvarterslokalen tillgänglig för alla finns en rullstolsramp som härbärgeras i soprummet jämte kvarterslokalen när den inte används.

Nyckel kvitteras ut hos:

Gry Tjervaag Hyacintvägen 38B mobil: 070-611 19 79

Ordningsregler vid hyra av lokalen hittar du här: Ordningsregler för kvarterslokalen

Kvittens för att få nyckel hittar du här: Kvittens lokalnyckel Skriv ut och skriv under den när du hämtar nyckeln.

Betalning med Swish till nummer 123 386 44 69 Om ni inte har möjlighet att betala med Swish, kontakta kassören på ekonomi@bjorkpyrolan.se eller på mobil 070-556 56 69.

Tillbaka

Bastu

Föreningen har en bastu i kvarterslokalen som medlemmarna kan hyra (5 pass per dygn). Åtkomst med lägenhetsnyckel.
Kostnad: 30 kr/pass.

Ordningsregler bastu

Betalning med Swish till nummer 123 386 44 69 Om ni inte har möjlighet att betala med Swish, kontakta kassören på ekonomi@bjorkpyrolan.se eller på mobil 070-556 56 69.

Tillbaka

Fritidsaktiviteter

I den mindre byggnad som ligger mellan Hyacintvägen 34 och 36 (södra utfarten från området) finns ett pingisbord som medlemmarna får använda fritt.
Nyckel kan hämtas hos Kenneth Ifwer på Hyacintvägen 42B.
I parken som ligger vid gula husen finns en boulebana. Där finns också ett fast pingisbord.

Tillbaka

Maskiner

Föreningen har följande maskiner som medlemmarna kan hyra.

Eldriven vertikalskärare 100 kr/dygn
Motordriven häcksax 100 kr/dygn
Motordriven gräsklippare 100 kr/dygn
Trimmer 50 kr/dygn
Hängrännerensare kostnadsfritt

Respektera att hyra maskinerna max ett dygn i taget.

Nyckel till lokal med maskiner kvitteras ut hos:

Rune Sandblom Hyacintvägen 36A

Roland Norgren Hyacintvägen 9A

Betalning med Swish till nummer 123 386 44 69 Om ni inte har möjlighet att betala med Swish, kontakta kassören på ekonomi@bjorkpyrolan.se eller på mobil 070-556 56 69.

Tillbaka

Skötsel av gemensamma utrymmen

I Brf Björkpyrolan har vi ett gemensamt ansvar för skötsel och underhåll av gemensamma utrymmen. Vad det omfattar framgår av den skötselpärm som cirkulerar bland oss medlemmar. I nedanstående blad ser ni vilka veckor som respektive bostadsrätt ansvarar för.

Skötselveckor 2023 gula område

Skötselveckor 2023 röda området

Tillbaka

Skötsel av den egna lägenheten

Som bostadsrättshavare är vi alla ansvariga för att hålla lägenheten i ett bra och välvårdat skick. En aktivitet som kan göras för att säkerställa ett bra inomhusklimat är att hålla rent i friskluftsintagen som sitter vid elementen i sovrum och vardagsrum. En annan aktivitet är att hålla köksfläkten ren. Dels rengöra filter med jämna mellanrum men även att rengöra i fläkthuset.Sotare kommer vart tredje år och rengör fläkten och de kanaler som leder ut från fläkten. Däremellan kan ni själva rengöra i fläkthuset vid behov. Se instruktion för hur ni kan själva kan öppna och rengöra fläkten.

Tillbaka

Renovering/Ombyggnad

Följande gäller när du vill renovera eller bygga om din bostad:

* Du behöver inget tillstånd eller anmälan till styrelsen (och kan utföra arbetet själv om du så önskar)
när du vill:

- tapetsera eller måla om väggar eller tak
- lägga om golv (ej i våtutrymme)
- bygga om en garderob eller liknande ytskiktsrenovering
* Du ansvarar för att installationen sker på behörigt sätt i enlighet med föreningens stadgar som ställer krav på auktoriserad installatör vid el- och/eller VVS-arbeten
när du vill:

- byta blandare, eluttag, installera dimmer eller liknande enklare el- och/eller VVS-arbeten
* Du ansvarar som ovan för en behörig installation samt ska inkomma med en ansökan om renovering till styrelsen enligt nedanstående blankett
när du vill:

- byta fläktkåpa i köket eller göra andra ändringar i ventilationen
- renovera badrum eller göra renovering som påverkar tätskikt
- göra ändringar i VVS-system och rördragningar
- flytta innerväggar eller på annat sätt göra väsentliga förändringar i din bostad
- göra förändringar i din utemiljö som t.ex. bygga altan

Vid förändringar ute (t.ex. staket, altan etc.) eller förändring i planlösning ska du komplettera din ansökan med en ritning.
OBSERVERA
Om du bryter mot ovanstående och gör otillåtna installationer eller saknar styrelsens godkännande kan du bli tvingad till återställande på egen bekostnad enligt förenings stadgar som du som medlem är juridiskt bunden av. Det är alltid förbjudet att göra ändringar som försvårar åtkomst till gemensamma VVS- och/eller el-anläggningar. t ex. lägga golv över kulvertbrunnen eller bygga in elcentraler i förråd.

Ansökningsblankett renovering

Tillbaka

Försäljning

Vid försäljning ska säljaren intyga att inga otillåtna förändringar gjorts av bostadsrätten. Se ovan vad som gäller vid renovering av bostadsrätten. Kontakta styrelsen inför försäljning för att säkerställa att ingen otillåten renovering genomförts. Skriv ut och skriv under intyget som ni sedan lämnar till styrelsen.

Tillbaka

Nycklar

Föreningen har ett avtal med Låscity gällande våra nycklar

Om du tappat nycklar eller behöver extra nycklar behöver du kontakta:

Rune Sandblom Hyacintvägen 36A
eller
Roland Norgren Hyacintvägen 9A

för att få hjälp med rekvisition till Låscity. Låscity kan inte göra något förrän Rune eller Roland godkänt.

Tillbaka

Färgkoder

Följande färgkoder gäller för de färger som används på Björkpyrolans område:

Ytterdörrar till hus och förråd: S 4020 - R80B - Blå färg

Röda husen: BY 43 röd akrylat för utomhusbruk - typ Roskilderöd

Gula husen: ST 0027 Caparol S, Carat oljefärg Bas 3 - typ Herrgårdsgul

Vita partier: S 0500 NCS Edition 11 Carat oljefärg Bas 1


Tillbaka

Underhåll i sammandrag

Under 2023 genomfördes omfattande förbättring av asfaltbeläggningen på området. Vidare rengjordes luftintagen för ventilaionen.

Under 2022 och 2023 genomfördes förändring av områdets två parker. Sand byttes ut och vissa installationer byttes ut bl a för att minska risk för olyckor. Vidare byttes samtliga förrådsdörrar på gula området.

Sommaren 2022 impregnerades taken bl a för att förhindra tillväxt av moss.

Sommaren 2021 rengjordes taken och befriades från mossa. Trasiga takpannor byttes. Impregnering av taken sker kommande år.

2020 byttes kvicksilverarmaturer ut till led vilket ger en långsiktig energibesparing. Samtidigt kompletterades tidigare mörka områden med ny belysning.

Sommaren 2020 utrustades samtliga lägenheter med fiberanslutning från Gavlenet. Uppkoppling mot internet ingår i månadsavgiften.

Sommaren 2018 slutfördes ommålning och renovering av fasader.

Under 2018 genomfördes injustering av fjärrvärme.

Under sommaren 2017 byttes låssystemet ut inom föreningen


Tillbaka