Brf. Björkpyrolan

Bostadsrättsförening

Årsredovisningen

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 fastställdes vid årsstämman den 28 maj 2024.

Den ekonomiska förvaltningen har under räkenskapsåret skötts av Förvaltnings AB Castor i Sundsvall.

Vid räkenskapsåret var samtliga bostadsrätter i föreningen upplåtna.

Efter föredragning av styrelsens årsredovisning samt genomgång av revisorernas berättelse fastställdes resultat- och balansräkningen. Därefter togs beslut om årets resultat och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

bjorkpyrolan-arsredovisning-2023.pdf