Brf. Björkpyrolan

Bostadsrättsförening

Brf. Björkpyrolan

 

Aktuellt

Föreningsstämma

Vid föreningens årsstämma tisdag 28 maj deltog ett 25-tal medlemmar. Förutom att godkänna styrelsens Årsredovisning 2023 genomfördes också olika val. Hans Persson valdes till ordförande på ett år. Thomas Eriksson och Mikael Lundback valdes till ledamöter på två år medan Rune Sandblom valdes till ledamot för en tid av ett år. Gry Tjervaag kvarstår ytterligare ett år. Efter årsmötet hölls en frågestund med fika där framförallt föreningens ekonomi diskuterades.

Maskinuthyrningen upphör

Då föreningens maskiner börjat bli slitna och efterfrågan under senare år varit mycket liten har styrelsen beslutat att upphöra med uthyrningen av våra trädgårdsmaskiner. 

 

Nyheter

Fastighetsnära återvinning.

Med start i januari 2024 kommer Gävle kommun att införa fastighetsnära insamling av sorterade förpackningar av papper, plast, glas och metall. Införandet grundar sig i ett regeringsbeslut som syftar till att kraftigt öka insamlingen och återvinningen av sorterade förpackningar samt minska restavfallet. 

För oss i Brf. Björkpyrolan innebär det att vi sedan i början av mars har kompletterat befintliga kärl för rest- och matavfall med kärl för olika förpackningsmaterial i våra soprum. Grovsopor ska dock, som tidigare, lämnas på kommunens återvinningscentral. Under en övergångsperiod kommer också befintliga containrar längs Sätrahöjden att finnas kvar, men fasas ur efterhand. 

Andrahandsuthyrning

Under rubriken "Att bo här" har styrelsen nu lagt ut information om vad som gäller vid en eventuell andrahandsuthyrning av din/er borätt. Styrelsens godkännande krävs alltid och notera att korttidsuthyrningar av typen AirBnB INTE är tillåten.


Nytt intyg vid försäljning

Styrelsen har beslutat att inhämta intyg från bostadsrättsägare i samband med försäljning av bostadsrätten. Syftet med intyget är att säkerställa att säljaren inte gjort några otillåtna ändringar av bostadsrätten. Intyg vid försäljning

Om föreningen

Brf Björkpyrolan, Sätra 177:1 i Gävle, är belägen på Hyacintvägen 1-42.

På fastigheten finns trettio bostadshus innehållande 72 lägenheter. Alla lägenheter är i ett plan.

Området är uppdelat i ett "rött område" och ett "gult område".

I det röda området finns för varje lägenhet en carport. I det gula området finns garagelängor och en öppen parkering.

Det finns även en gemensam lokal / gästlägenhet för uthyrning inom föreningen.

Första inflyttningen var 1993.

Brf. Björkpyrolans område